fbpx

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Tämä on Urban Familyn henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.07.2019. Viimeisin muutos 18.07.2019.

1. Rekisterinpitäjä: Urban Family, Y-tunnus 3001343-5,  +358 50 301 8314, info@urbanfamily.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Marko Rouvali, info@urbanfamily.fi, puh. +358 50 301 8314

3. Rekisterin nimi: Urban Familyn kuluttajapalautteen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste-ja henkilötietojen käsittely: Tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kun otat meihin yhteyttä, hyväksyt, että saamme ja hallinnoimme henkilökohtaisia tietojasi. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme olla yhteydessä kanssasi viestiisi liittyen. Henkilötietoja käsitellään vain sisäisesti asiaankuuluvien Urban Familyn työntekijöiden toimesta ja ne poistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiasi on katsottu loppuun käsitellyksi, kuitenkin viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Henkilötietoja säilytetään enintään 12 kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Arkaluontoiset tiedot: Tietyt tapaukset voivat edellyttää, että luovutat meille lisätietoja, joita voidaan pitää arkaluontoisina, kuten sosiaaliturvatunnustasi, tietoja allergioista sekä muita tarvittavia tietoja. Näitä tietoja pyydetään vain, jos niitä tarvitaan asiasi käsittelyä varten. Tällaisissa tilanteissa pyydämme sinulta kirjallisen suostumuksen kyseisten tietojen käsittelyyn. Tietoja käytetään yksinomaan sinun tapauksesi käsittelyyn. Mikäli sinulle myönnetään korvaus tapauksessa, tietojasi säilytetään enintään 10 vuoden ajan voimassa olevien kirjanpitolakien mukaisesti. Tiedot tallennetaan Urban Familyn sisäisiin, suojattuihin palvelimiin. Fyysiset asiakirjat säilytetään Urban Familyn konttorissa lukitussa varastossa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta nettisivujen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, postitse tai puhelimitse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti alta löytyvään osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön tulee olla allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Osoite: Urban Family, Kortelantie 1 a 3 20900 Turku // Finland info@urbanfamily.fi

Kysy rohkeasti
1
Kysy rohkeasti!
Moikka!
Miten voin auttaa?